प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८१-०२-२१ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८१-०२-०८ प्रहरी कर्मचारीको आईडी कार्ड सम्बन्धी विवरण
२०८१-०१-३१ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-१२-१५ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-१२-०६ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-११-१० प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०९-२६ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०९-२२ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०९-०६ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०८-२७ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०८-१८ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०७-२१ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०७-१७ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी
२०८०-०६-२१ प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्र हराएको सम्बन्धी